Vervallen medicatie

Kijk regelmatig (minstens 2x per jaar) je huisapotheek na.

 • Controleer regelmatig de vervaldatums. Verwijder de producten die vaak zijn of die je niet meer gebruikt.
 • Laat de verpakking altijd op:
  • Wanneer je het gekocht hebt
  • Voor wie het bedoeld is
  • Waarvoor de dienst
  • Bewaar uw medicijnen en hun bijsluiter altijd in hun originele verpakking om problemen te voorkomen.
  • Bewaar medicijnen op een droge, koele en donkere plaats, dus zeker niet in de badkamer.
  • Laat geneesmiddelen niet rondslingeren, en hou ze vooral buiten het bereik van kinderen.
  • Leer je kinderen dat geneesmiddelen geen snoepjes zijn. Gebeurt er toch iets, contacteer dan onmiddellijk 070 245 245 070 245 245 , het nummer van het antigifcentrum .
  • Werp geneesmiddelen nooit in de vuilbak, in het toilet of in de wasbak.

Heb je vragen hieromtrent neem dan contact met ons.